امروز سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
وب سایت رسمی باشگاه فرهنگی، ورزشی ماشین سازی تبریز
تمرین مدرسه فوتبال / ترم تابستان 96
تمرینات و جلسات آموزشی ترم بهار مدرسه فوتبال گسترش فولاد
تمرینات پایان ترم پاییز مدرسه فوتبال آکادمی گسترش فولاد تبریز
آغاز کلاس های مدرسه فوتبال - تابستان94