بازی ماشین سازی - نساجی مازندران
1396-08-30 | 17:05
تمرین دوشنبه 29 آبان
1396-08-29 | 16:15
تمرین پنج شنبه 26 آبان
1396-08-25 | 18:26
ماشین سازی تبریز - شهرداری ماهشهر
1396-08-16 | 17:28
تمرین یکشنبه 14 آبان
1396-08-14 | 16:08
تمرین تیم فوتبال ماشین سازی - جمعه 12 آّبان
1396-08-12 | 16:20
تمرین سبزقبایان قبل از مصاف با ملوان انزلی
1396-08-09 | 16:21
تمرین شنبه 6 آبان 96
1396-08-07 | 09:14
آغاز دور جدید تمرینات ماشین سازی – 3 آبان
1396-08-03 | 15:18
ماشین سازی-اکسین البرز / هفته دهم
1396-07-30 | 09:03
بازی شهرداری تبریز-ماشین سازی
1396-07-13 | 11:22
مراسم عزاداری ویژه جامعه ورزشی استان
1396-07-06 | 12:13