ماشین سازی - خونه به خونه
1396-12-13 | 17:13
ماشین سازی-شهرداری تبریز / هفته 24
1396-12-02 | 09:54
تمرین تیم فوتبال ماشین سازی - جمعه 27 بهمن
1396-11-27 | 11:15
ماشین سازی - راه آهن / هفته 22
1396-11-15 | 10:24
ماشین سازی-گل گهر سیرجان / هفته بیستم
1396-11-02 | 10:00
ماشین سازی - نفت مسجد سلیمان / هفته هجدهم
1396-10-17 | 17:51
تساوی سبزقباها در دیدار تدارکاتی
1396-10-09 | 16:23
تساوی پرگل جوانان ماشین سازی ، در نیمه نهایی لیگ استان
1396-10-07 | 21:41
تمرین بدنسازی تیم فوتبال ماشین سازی تبریز
1396-10-04 | 11:57
تمرین یکشنبه 26 آذر
1396-09-26 | 14:16
ماشین سازی - صبای قم / هفته شانزدهم
1396-09-12 | 17:02
آغاز دور جدید تمرینات تیم فوتبال ماشین سازی زیر نظر عباس آقایی
1396-09-10 | 17:13