تمرینات شاگردان رضا مهاجری بعد از تعطیلات نیم فصل

استارت شاگردان رضا مهاجری جهت حضور قدرتمند در نیم فصل دوم رقابت های لیگ برتر

شنبه اول دی ماه, استادیوم اختصاصی تراکتور سازی