رضا خان زاده

location-team

رضا خان زاده

  • پست مربی دروازه بان

  • مدت قرار داد 12 ماه

  • تاریخ تولد 1357/11/27